Hệ thống khách sạn Luxury Hotel

Khách sạn Luxury Hải Phòng

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh

Email: info@webhotel.vn

Số điện thoại: (024) 6259 8807

Khách sạn Luxury Hà Nội

Địa chỉ: 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hr@iit.com.vn

Số điện thoại: (024) 6259 8807

Khách sạn Luxury Đà Nẵng

Địa chỉ: Phường Hải Châu, Đà Nẵng

Email: hr@iit.com.vn

Số điện thoại: (024) 6259 8807

Khách sạn Luxury Vũng Tàu

Địa chỉ: Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Email: hr@iit.com.vn

Số điện thoại: (024) 6259 8807